Nabożeństwa w naszym kościele
odbywają się w Łukowie
w każdą niedzielę
godz 17:00 przy ul. Wyszyńskiego 25 (II piętro)
Kazania
Czemu dobrzy cierpią, a złym się powodzi?
Kontakt W co wierzymy
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
(Efezjan 2:8-9)