Kontakt W co wierzymy
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
(Efezjan 2:8-9)